Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

SUKLADNO NAPUTKU KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
ZABRANJUJU SE POSJETE U DOMU (STACIONAR I STAMBENI DIO).

SUKLADNO PREPORUKAMA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
PREDLAŽEMO KORISNICIMA DA REDUCIRAJU IZLASKE IZVAN KRUGA DOMA.

 Dom se nalazi na obroncima Medvednice. Čarobna ljepota i blizina zagrebačke gore našu ustanovu čini
poželjnim mjestom stanovanja. U Domu je smješteno 260 korisnika u 159 stambenih jedinica.
Dom je sagrađen 1977. godine. U svojoj 40. godini života i dalje ima prestižan imidž,
kako zbog ljepote same lokacije, tako i zbog razine usluga koje naša ustanova pruža.

Usluge

Dom osigurava cjelovitu skrb
koja obuhvaća stanovanje…

 više… 

Aktivnosti

Predstavljamo vam neke od aktivnosti
koje su u funkciji kvalitete života…

 više… 

Smještaj – Dokumentacija

Radno vrijeme, zahtjev za smještaj
i ostala dokumentacija…

 više…