Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Važni Akti Ustanove

Važni Akti Ustanove – Dom za starije osobe Ksaver

Odluka o izmjeni rada socijalne službe

 

Na temelju članka 46. Zakona o radu, članka 34. Statuta Doma i članka 28. Pravilnika o radu Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, dana 14.09.2020. godine ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver Snježana Bubenik donosi sljedeće:

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O RADNOM VREMENU

U članku 1. mijenja se:

  1. Socijalna služba i izvaninstitucijska skrb rade svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 07:30-15:30h. Subotom radi jedan dežurni djelatnik po dogovoru s ravnateljicom i isti koristi slobodan dan idući tjedan po dogovoru s ravnateljicom.
  2. Socijalna služba osim utorkom i četvrkom prima stranke i subotom u periodu od 08-11h.

Ove izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu stupaju na snagu odmah i bit će objavljene na web stranici Doma.

RAVNATELJICA:
Snježana Bubenik, mag.soc.rada

Odluka o izmjeni rada socijalne službe (pdf)

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 – 26.6.2020. g.

 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH USLUGA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zagreb, 26. lipnja 2020.

Uputa se odnosi na sve pružatelje socijalne usluge smještaja i boravka za starije i nemoćne osobe i djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
izuzev udomiteljskih obitelji.

Za pružatelje socijalne usluge smještaja za ostale korisničke skupine ostaju na snazi Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi
od 29. svibnja 2020. godine.

Za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na snazi ostaju upute od 29. svibnja 2020. godine (Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje
izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi).

Do daljnjeg su zabranjene sve posjete korisnicima, a korisnicima je zabranjeno da odlaze kući u posjet kako se za vrijeme boravka izvan smještaja u sustavu socijalne skrbi ne bi zarazili i prilikom
povratka virus prenijeli na ostale korisnike.

Odlasci u drugi smještaj izvan sustava socijalne skrbi moraju biti opravdani iz medicinskih razloga i prethodno organizirani.

Za provedbu ovih uputa nadležni su lokalni stožeri civilne zaštite koji će implementirati, organizirati i nadzirati provedbu u suradnji s teritorijalno nadležnim zavodima za javno zdravstvo, a sukladno epidemiološkoj situaciji u pojedinoj jedinici lokalne samouprave.
Zbog aktualnog povećanja incidencije infekcije SARS-CoV-2 potrebno je kontinuirano praćenje na području jedinice lokalne samouprave kako bi se pravovremeno podigle ili ukinule mjere za sprečavanje epidemije.

Više u pdf dokumentu:
NOVE UPUTE ZA SPRJECAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19_26062020 (pdf)

Procedure o radu skladišta

 

Na temelju članka 34. Statuta Doma za starije osobe Ksaver i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Doma za starije osobe Ksaver ravnateljica Doma Snježana Bubenik dana 09. lipnja 2020. godine donosi sljedeće:

PROCEDURE O RADU SKLADIŠTA

Procedure o radu skladista (pdf)

Upute od 1.6.2020. godine

 

Obavještavamo vas da od 01.06.:

  • više se neće svakodnevno mjeriti temperatura svim korisnicima
  • korisnici koji dolaze s pregleda više ne moraju biti u samoizolaciji (osim onih koji dolaze sa dugotrajnog liječenja)
  • obitelj i prijatelji mogu donositi namirnice korisnicima i više nema potrebe za karantenom
  • Dom više neće vršiti dostavu namirnica korisnicima
  • korisnici slobodno mogu izlaziti izvan Doma do grada, nešto obaviti i sl. (preporuča se izbjegavanje napučenih prostora)
  • posjete za stambeni dio se ne moraju više najavljivati (i dalje se preporuča da se odvijaju vani)
  • posjete za stacionar se još uvijek moraju najavljivati i traju pola sata
  • ručak će i nadalje biti u 2 grupe

I dalje se apelira na redovito pranje ruku, dezinfekciju i držanje razmaka. 

 

POSJETE ZA STAMBENI DIO VIŠE SE NE MORAJU NAJAVLJIVATI

POSJETE ZA STACIONAR SE MORAJU NAJAVLJIVATI – MOLIMO DA SE POSJETE NAJAVLJUJU TELEFONOM U VREMENU IZMEĐU 13 I 15 SATI

 

POSJETE

STAMBENI DIO:
9-20 H

STACIONAR:
11-13 I
14:30-17:30

 

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA PRUŽATELJE USLUGE SMJEŠTAJA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI:

UPUTE ZA SPRJECAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. novine, br. 17/19) i članka 62. Statuta „Doma za starije osobe Ksaver“ Zagreb, Upravno vijeće Doma za starije osobe „Ksaver“ Zagreb na svojoj sjednici održanoj dana 16. prosinaca 2019. godine, donosi ovaj

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf)

Statut i Izmjene Statuta Doma Ksaver

Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr. i 35/08), Upravno vijeće Doma za starije osobe Ksaver, na 4. sjednici, 14.10.2014 ., donijelo je

Statut Doma za starije osobe Ksaver

Statut Doma Ksaver (pdf)

Izmjene Statuta Doma za starije osobe Ksaver

Izmjene Statuta Doma Ksaver (pdf)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu (NN 93/14.), članka 29. stavak 1., alineja 2. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, te članka 37. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014 i 66/2015), uz prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem, Upravno vijeće Doma donijelo je

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe Ksaver

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (pdf)

Procedure – ugovori – računi

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10 i članka 2. Uredbe osastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvješća o primjeni fiskalnih pravila(NN 78/11) Ravnatelj donosi:

Proceduru stvaranja ugovornih obveza i zaprimanja računa
Procedure_ugovori_računi (pdf)

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

Procedure

Dom za starije i nemoćne osobe Ksaver Zagreb:
I. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER – kada nije potrebna procedura javne nabave
II. PROCEDURA IZDAVANJA NALOGA ZA SLUŽBENI PUT I NJIHOV OBRAČUN U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER

PROCEDURE (pdf)

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA