Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Važni Akti Ustanove

Važni Akti Ustanove – Dom za starije osobe Ksaver

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

 

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. novine, br. 17/19) i članka 62. Statuta „Doma za starije osobe Ksaver“ Zagreb, Upravno vijeće Doma za starije osobe „Ksaver“ Zagreb na svojoj sjednici održanoj dana 16. prosinaca 2019. godine, donosi ovaj

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf)

Statut i Izmjene Statuta Doma Ksaver

Na temelju članka 161. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr. i 35/08), Upravno vijeće Doma za starije osobe Ksaver, na 4. sjednici, 14.10.2014 ., donijelo je

Statut Doma za starije osobe Ksaver

Statut Doma Ksaver (pdf)

Izmjene Statuta Doma za starije osobe Ksaver

Izmjene Statuta Doma Ksaver (pdf)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu (NN 93/14.), članka 29. stavak 1., alineja 2. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, te članka 37. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014 i 66/2015), uz prethodno savjetovanje s Radničkim vijećem, Upravno vijeće Doma donijelo je

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe Ksaver

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (pdf)

Procedure – ugovori – računi

Na temelju članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10 i članka 2. Uredbe osastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvješća o primjeni fiskalnih pravila(NN 78/11) Ravnatelj donosi:

Proceduru stvaranja ugovornih obveza i zaprimanja računa
Procedure_ugovori_računi (pdf)

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

Procedure

Dom za starije i nemoćne osobe Ksaver Zagreb:
I. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER – kada nije potrebna procedura javne nabave
II. PROCEDURA IZDAVANJA NALOGA ZA SLUŽBENI PUT I NJIHOV OBRAČUN U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER

PROCEDURE (pdf)

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA