Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Pozivi – Upravno vijeće

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 12.10.2020. godine s početkom u 16:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Verifikacija zapisnika sa 12.Sjednice Upravnog vijeća održane 20.07.2020.godine
 2. Pravilnik o radu Doma za starije osobe Ksaver
 3. Procjena rizika Doma za starije osobe Ksaver
 4. Pravilnik o zaštiti na radu Doma za starije osobe Ksaver
 5. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
 6. Dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
 7. Odluka o provođenju otvorenog postupka za nabavu mesa svinjetine, junjetine, teletine i govedine u iznosu preko 200.000,00 kuna bez PDV-a.
 8. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 13 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 20.07. 2020. godine s početkom u 10:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. Sjednice Upravnog vijeća održane 01.06.2020.godine
 2. Šestomjesečno financijsko izvješće (izvršenje plana)
 3. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 12 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 01.06. 2020. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Verifikacija zapisnika sa 10. Sjednice Upravnog vijeća održane 24.02.2020.godine
 2. Odluka Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Ksaver
 3. Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
 4. Pravilnik o korištenju službenih vozila
 5. Pravilnik o korištenju službenih telefona
 6. Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
 7. Tromjesečno financijsko izvješće
 8. Odluka o oslobađanju plaćanju najma po ugovoru o zakupu između caffe bar-a „Just in case“ i Frizerskog salona „Branka“ za travanj i svibanj 2020.godine
 9. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 11 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 24.02.2020. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 9. Sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu za 2019. godinu
3. Izvješće o radu Povjerenstava za sprječavnje i suzbijanje infekcija, povezanih sa zdravstvenom skrbi za 2019. godinu
4. Financijsko izvješće za 2019. godinu
5. Odluka o raspodijeli sredstava za 2019. godinu
6. Izmjena Plana nabave za 2020. godinu.
7. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 10 sjednicu UV (pdf)

 

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 9.sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 8.Sjednice Upravnog vijeća
2. Plan i program rada za 2020.god.
3. Izmjena čl. 21 Pravilnika o kućnom redu
4. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja i nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
5. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 9 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 04.11.2019. s početkom u 16,00 sati.

DNEVNI RED

 • Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
 • Usvajanje financijskog plana za 2020.godinu i projekcija plana za 2021.g. i 2022.g.
 • Donošenje prijedloga Plana nabave za 2020. godinu
 • Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2020.g. čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
 • Otpis dugova korisnika
 • Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 8 Sjednicu UV (pdf)

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 15.07.2019. s početkom u 15,30 sati.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
 2. Polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 3. Donošenje odluke o zaključivanju ugovora s Erste Bank
 4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 7 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 15.05.2019. s početkom u 16,00 sati.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe Ksaver
 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 4. Donošenje odluke o provođenju radova u sobi fizikalne terapije
 5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 6 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 18.02.2019. s početkom u 16,30 sati.


DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izvješće o radu Doma za 2018. godinu
 3. Izvješće o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi za 2018. godinu
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
 5. Donošenje Pravilnika o kućnom redu
 6. Donošenje Pravilnika o unutranjem nadzoru
 7. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
 8. Godišnje financijsko izvješće za 2018.
 9. Odluka o raspodijeli sredstava za 2018.
 10. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur 

Poziv na 5 Sjednicu UV (pdf)

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati

dana 30. studenog 2018. s početkom u 16,30 sati.

 

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje prijedloga Plana nabave za 2019. godinu
 3. Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2019.g. čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
 4. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019.g. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
 5. Donošenje Plana i programa rada za 2019. godinu
 6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

 

Poziv na 4 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u ponedjeljak, 24.09.2018.godine
s početkom u 17 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 • Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća
 • Korekcija Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
 • Polugodišnje financijsko izvješće
 • R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 3 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u četvrtak, 03.05. 2018. godine
s početkom u 16:00 sati

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 

 1. Izbor Predsjednika i Zamjenika Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver
 3. Usvajanje Pravilnika o prijamu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Ksaver
 4. R a z n o

Poziv – 1 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

26. sjednica Upravnog vijeća

 

Poziv kojim se pozivate na 26. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

 

u četvrtak, 15.02. 2018. godine
s početkom u 16:00 sati

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

 

 1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća održane 15.01.2018. godine
 2. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu
 3. Izvješće o radu za 2017.godinu
 4. Program rada za 2018.godinu
 5. R a z n o

Poziv – 26 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA