Tel: 01/4674-133



Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Pozivi – Upravno vijeće

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 20.07. 2020. godine s početkom u 10:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. Sjednice Upravnog vijeća održane 01.06.2020.godine
 2. Šestomjesečno financijsko izvješće (izvršenje plana)
 3. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 12 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 01.06. 2020. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 1. Verifikacija zapisnika sa 10. Sjednice Upravnog vijeća održane 24.02.2020.godine
 2. Odluka Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Ksaver
 3. Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
 4. Pravilnik o korištenju službenih vozila
 5. Pravilnik o korištenju službenih telefona
 6. Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
 7. Tromjesečno financijsko izvješće
 8. Odluka o oslobađanju plaćanju najma po ugovoru o zakupu između caffe bar-a „Just in case“ i Frizerskog salona „Branka“ za travanj i svibanj 2020.godine
 9. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 11 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 24.02.2020. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 9. Sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu za 2019. godinu
3. Izvješće o radu Povjerenstava za sprječavnje i suzbijanje infekcija, povezanih sa zdravstvenom skrbi za 2019. godinu
4. Financijsko izvješće za 2019. godinu
5. Odluka o raspodijeli sredstava za 2019. godinu
6. Izmjena Plana nabave za 2020. godinu.
7. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 10 sjednicu UV (pdf)

 

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 9.sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika sa 8.Sjednice Upravnog vijeća
2. Plan i program rada za 2020.god.
3. Izmjena čl. 21 Pravilnika o kućnom redu
4. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja i nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
5. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 9 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 04.11.2019. s početkom u 16,00 sati.

DNEVNI RED

 • Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
 • Usvajanje financijskog plana za 2020.godinu i projekcija plana za 2021.g. i 2022.g.
 • Donošenje prijedloga Plana nabave za 2020. godinu
 • Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2020.g. čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
 • Otpis dugova korisnika
 • Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 8 Sjednicu UV (pdf)

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 15.07.2019. s početkom u 15,30 sati.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
 2. Polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 3. Donošenje odluke o zaključivanju ugovora s Erste Bank
 4. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 7 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 15.05.2019. s početkom u 16,00 sati.

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe Ksaver
 3. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
 4. Donošenje odluke o provođenju radova u sobi fizikalne terapije
 5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 6 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 18.02.2019. s početkom u 16,30 sati.


DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izvješće o radu Doma za 2018. godinu
 3. Izvješće o radu Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi za 2018. godinu
 4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
 5. Donošenje Pravilnika o kućnom redu
 6. Donošenje Pravilnika o unutranjem nadzoru
 7. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
 8. Godišnje financijsko izvješće za 2018.
 9. Odluka o raspodijeli sredstava za 2018.
 10. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur 

Poziv na 5 Sjednicu UV (pdf)

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati

dana 30. studenog 2018. s početkom u 16,30 sati.

 

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje prijedloga Plana nabave za 2019. godinu
 3. Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2019.g. čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
 4. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019.g. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
 5. Donošenje Plana i programa rada za 2019. godinu
 6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

 

Poziv na 4 sjednicu UV (pdf)

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u ponedjeljak, 24.09.2018.godine
s početkom u 17 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 • Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća
 • Korekcija Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
 • Polugodišnje financijsko izvješće
 • R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 3 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

 

1. sjednica Upravnog vijeća

Poziv na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u četvrtak, 03.05. 2018. godine
s početkom u 16:00 sati

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

 

 1. Izbor Predsjednika i Zamjenika Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver
 3. Usvajanje Pravilnika o prijamu i otpustu korisnika Doma za starije osobe Ksaver
 4. R a z n o

Poziv – 1 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

26. sjednica Upravnog vijeća

 

Poziv kojim se pozivate na 26. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

 

u četvrtak, 15.02. 2018. godine
s početkom u 16:00 sati

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

 

 1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća održane 15.01.2018. godine
 2. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu
 3. Izvješće o radu za 2017.godinu
 4. Program rada za 2018.godinu
 5. R a z n o

Poziv – 26 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

25. sjednica Upravnog vijeća

 

Poziv kojim se pozivate na 25. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 15.01. 2018. godine s početkom u 16:00 sati

Sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća održane 17.11.2017. godine
 2. Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora caffe bara
 3. R a z n o

Poziv na 25 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

24. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 24. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u petak, 17.11. 2017. godine
s početkom u 16:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća održane 25.10.2017. godine
2. Sporazum o prestanku radnog odnosa s ravnateljem Doma Vickom Goluža
3. Donošenje Odluke o isplati otpremnine za ravnatelja Doma Vicka Golužu
4. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Doma za starije osobe Ksaver gospođe Snježane Bubenik
5. Plan nabave za 2018.godinu
6. Prijedlog financijskog plana i Projekcije za 2019. i 2020.godinu
7. Odluka Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora
8. Razno

Poziv na 24 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

23. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 23. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u srijedu, 25.10. 2017. godine
s početkom u 15:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća održane 05.10.2017. godine
2. Donošenje odluke o izboru ravnatelja/ice Doma za starije osobe Ksaver

Poziv na 23 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

22. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 22. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u četvrtak, 05.10. 2017. godine
s početkom u 16:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća održane 04.10.2017. godine
2. Razgovor s pozvanim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja za izbor ravnatelja/ice Doma za starije osobe Ksaver

Poziv na 22 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

21. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 21. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u srijedu, 04.10. 2017. godine
s početkom u 16:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća održane 28.09.2017. godine
2. Razgovor s pozvanim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja za izbor ravnatelja/ice Doma za starije osobe Ksaver

Poziv na 21 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

20. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 20. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u utorak, 26.09. 2017. godine
s početkom u 14:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća održane 06.09.2017. godine
2. Otvaranje pristiglih zamolbi za odabir ravnatelja/ice
3. Razno

Poziv na 20 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

19. sjednica Upravnog vijeća

Poziv kojim se pozivate na 19. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u srijedu, 06.09.2017. godine
s početkom u 14:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća održane 07.06.2017. godine
2. Odluka o raspisivanju natječaja za odabir ravnatelja
3. Polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2017.godine
4. Izmjena financijskog Plana prema Zaključku o raspodjeli sredstava domovima za starije osobe u 2017. čija je osnivačka prava preuzeo Grad Zagreb
5. Razno

Poziv 19 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

18. sjednica Upravnog vijeća

Dom za starije Ksaver
10000 Zagreb, Nemetova 2

P O Z I V

kojim se pozivate na 18. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati

u četvrtak, 01.06.2017. godine
s početkom u 14:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i  r e d

 1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća održane 15.03.2017. godine
 2. Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave
 3. Razno

Poziv 18 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

17. sjednica Upravnog vijeća

17. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se u srijedu, 15.03.2017. godine s početkom u 16:oo sati.

Sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Upravnog vijeća održane 15.12.2016. godine
 2. Izvješće o radu za 2016. godinu
 3. Program rada za 2017. godinu
 4. Usvajanje financijskog izvješća za 2016. godinu
 5. Odluka o nefinancijskoj imovini za 2016. godinu
 6. Odluka o nastavku radova na osam jednokrevetnih soba na A objektu
 7. Razno

Poziv na 17 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

16. sjednica Upravnog vijeća

16. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se u četvrtak, 15.12.2016. godine s početkom u 16:oo sati.

Sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice Upravnog vijeća održane 28.09.2016. godine
 2. Plan nabave za 2017.godinu Doma za starije osobe Ksaver
 3. Prijedlog financijskog plana za 2017.godinu i projekcije 2018. i 2019.godine.
 4. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Doma za starije osobe Ksaver
 5. Odluka Upravnog vijeća- suglasnost za nabavu mesa svinjetine, janjetine i junjetine, te suhomesnatih proizvoda
 6. Odluka Upravnog vijeća- suglasnost za nabavu praškastih proizvoda i sredstava za čišćenje
 7. Odluka Upravnog vijeća- suglasnost za nabavu svježeg povrća
 8. Razno

Poziv na 16 sjednicu (pdf)

15. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se u srijedu. 28.9.2016. s početkom u 16:oo sati.

Sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća
 2. Tekuće aktivnosti u Domu za starije osobe Ksaver
 3. Razno

Poziv na 15 sjednicu (pdf)

14. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se u utorak 14.6.2016. s početkom u 16:00 sati.

Sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Verifikacija Zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća
 2. Tekuće aktivnosti i problematika u radu Doma
 3. Razno

Poziv na 14. sjednicu UV-a (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA