Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Stari Natječaji

Stari Natječaji – Dom Ksaver

Natječaj – ekonom/vozač – 1 izvršitelj/ica

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER – ZAGREB
Nemetova 2,
10000 Zagreb

U Zagrebu, 03.09.2018.
Urbroj: 293/18

NATJEČAJ

za radno mjesto:

EKONOM/VOZAČ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probno rad od 2 (dva) mjeseca

UVJETI:

 1. završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 2. 1 godina radnog iskustva
 3. poznavanje rada na računalu
 4. položen vozački ispit B kategorije
 5. da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 1. Životopis
 2. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika)
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 4. Vozačku dozvolu (preslika)
 5. potvrdu o radnom iskustvu (dokaz ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • potvrdu o podacima evidentiranim u maičnoj evidenciji HZMO-a
 • presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – EKONOM/VOZAČ“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije osobe Ksaver.

Dom za starije osobe Ksaver  pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.                                               

RAVNATELJICA
Snježana Bubenik, mag. soc. rada

Natjecaj ekonom-vozac (pdf)

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za ekonoma/vozača

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto ekonom/ica-vozač/ica na Zavodu za zapošljavanje 17.travnja 2018.godine obavještavamo vas da je na navedeno radno mjesto odabran Ivan Capan.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici ustanove smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnateljica:
Snježana Bubenik, mag.soc.rada

Odluka o odabiru ekonoma-vozaca (pdf)

POMOĆNI RADNIK/ICA- SERVIR/KA

 

POMOĆNI RADNIK/ICA- SERVIR/KA
________________________________________
Mjesto rada: ZAGREB – Dom za starije osobe Ksaver
________________________________________
Broj traženih radnika: 1
________________________________________
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
________________________________________
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
________________________________________
Način rada:
• 2 smjene
• Rad vikendom i praznikom
________________________________________
Smještaj: Nema smještaja
________________________________________
Naknada za prijevoz: U cijelosti
________________________________________
Natječaj vrijedi od: 14.12.2017.
________________________________________
________________________________________
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
________________________________________

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
________________________________________
Radno iskustvo: Nije važno
________________________________________
Ostale informacije:
Opis poslova: rad u restoranu i pomoć u kuhiji.
Zamolbe isključivo slati na e-mail: anamarija.dzakula@dom-ksaver.org .
________________________________________

Poslodavac

Poslodavac: Dom za starije osobe Ksaver
________________________________________
Kontakt: e-mailom: anamarija.dzakula@dom-ksaver.org br. tel.: 4673-973
________________________________________

POMOCNA RADNICA-SERVIRKA (pdf)

 

Odluka o odabiru

 

Za ponovljeni natječaj za posao Stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara – voditelja održavanja koji je trajao od 22.11.do 01.12.2017.godine, nakon razgovora za posao, ravnateljica se odlučila za:

gospođu Ankicu Luketinu, dipl.ing.stroj.

 

Hvala svim kandidatima na poslanoj zamolbi.

Ravnateljica
Snježana Bubenik, mag.soc.rada

Natjecaj za strucnjaka zastite na radu i zastite od pozara (pdf)

Odluka o poništenju natječaja – voditelj održavanja

 

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Na temelju članka 34. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, ravnatelj Doma za starije osobe Ksaver zbog nezainteresiranosti kandidata za traženo radno mjesto radi male plaće te neispunjavanja potrebnih uvjeta donosi Odluku o poništenju natječaja za Voditelja održavanja/Stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara objavljenog u Narodnim novinama dana 25. listopada 2017. godine.
Odluka o poništenju natječaja bit će objavljena u Narodnim novinama.

Ravnatelj
Vicko Goluža, dipl.ek.

Odluka o ponistenju natjecaja – voditelj odrzavanja (pdf)

 

Natječaj – financijsko računovodstveni referent – obračun plaće

Na temelju članka 36. Statuta Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova ravnatelj  Doma Vicko Goluža, dipl.ek.  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

 

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI REFERENT/OBRAČUN PLAĆE/CONTER- 1 IZVRŠITELJ/ICA        

 1. Stručni uvjeti: SSS ekonomskog smjera, poznavanje rada na računalu, najmanje 1 godina radnog iskustva
 2. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 3. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici):
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ekonomskog smjera
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
 1. Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, uz naznaku “natječaj za posao – ne otvarati”.
 2. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 3. Zadržava se pravo poništenja Natječaja.

      7. Obavijest o rezultatima natječaja objavit ćemo na web stranici ustanove.

Natjecaj za financijsko rac_referent-conter (pdf)

Natječaj za njegovatelja/icu

.

Radno mjesto

Broj: 1418253
Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:

 • Noćni rad
 • 2 smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.1.2017
Natječaj vrijedi do: 20.1.2017
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Opis poslova: njega i skrb o starijim osobama.
Potreban tečaj za njegovateljicu.
Kandidati se isključivo mogu javiti na e-mail: anamarija.dzakula@dom-ksaver.org

Poslodavac

Poslodavac: Dom za starije osobe Ksaver
Kontakt: e-mailom: anamarija.dzakula@dom-ksaver.org

Natjecaj za njegovatelja-icu (pdf)

Natječaj za posao – medicinska sestra/medicinski tehničar

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER ZAGREB
NEMETOVA 2, 10000 ZAGREB

raspisuje
Natječaj za posao

Radno mjesto: Medicinska sestra /medicinski tehničar
Broj traženih djelatnika: 1
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Naknada za prijevoz: Da
Razina obrazovanja: Srednja medicinska škola i položen stručni ispit
Radno iskustvo: nije važno
Opis posla: Njega i medicinska skrb o starijim, polupokretnim i nepokretnim osobama
Natječaj vrijedi od: 01.07.2016.-08.07.2016.godine
Uz zamolbu priložiti:
– životopis
– presliku svjedodžbe
– presliku odobrenja komore medicinskih sestara

Molbe slati isključivo na e-mail: anamarija.dzakula@dom-ksaver.org

Natječaj za posao-medicinska sestra (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA