Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Stručno vijeće

Zapisnik sa III. Sjednice Stručnog Vijeća

 

Dom za starije
Ksaver
Nemetova 2
Zagreb

Zapisnik sa III. Sjednice Stručnog Vijeća, održane 27.06.2022. godine.

Na sastanku je sudjelovala većina stručnih djelatnika.
Prihvaćen je jednoglasno dnevni red.

  • U samom početku predsjednik Stručnog vijeća pozdravio je sve prisutne. Zatim se razgovaralo o empatiji i važnosti iste u radu sa starijim osobama.
  • Zatim se raspravljalo i o tome kako su plaće male.
  • Jedna djelatnica je spomenula kako bi bilo bolje da su posjete na gornjem stacionaru od 12,00 do 17,00 sati, nego kao sada do 19,00 sati.

Zaključeno je da se IV. sastanak Stručnog vijeća održi u kolovozu.

Zapisničarka:
Snježana Pavlović

Predsjednik:
Ivica Jurjević

Zapisnik sa II. Sjednice Stručnog Vijeća

 

Dom za starije osobe Ksaver
Nemetova 2
10 000 Zagreb

Zapisnik sa druge sjednice Stručnog vijeća, održane 07.04.2022. godine u 14,00 sati

Prisutni: Većina stručnog vijeća.

Dnevni red:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa stručnog vijeća od 03.02.2022. godine
  2. Rad za vrijeme pandemije, izazovi za daljnji rad, posebno na odjelu za zdravstvenu skrb
  3. Smještaj korisnika u dom : mogućnosti pružatelja usluga
  4. Razno

Predsjednik Stručnog vijeća pozdravio je sve prisutne, te naveo je kako se danas obilježava Svjetski dan zdravlja.

Dotaknuta tema o podnositeljima zahtjeva za smještaj.

Najviše se razgovaralo o aktualnim temama (godišnji odmori i bolovanje djelatnika, nedostatak osoblja). Navedeno je da se na neke natječaje nitko ne javlja.

Ravnateljica je istaknula da je važno da međusobno dobro funkcioniramo, da postoji protok informacija.

Bilo je riječi i o bonovima za hranu, jer je uočeno kako neki djelatnici plaćaju hranu a drugi ne. Ravnateljica je pozvala na lojalnost prema kolektivu.

Razgovaralo se i o potrebnim popravcima u domu (ormari na stacionaru C, loše osvjetljenje u sobama).

Sjednica j završila u 15,00 sati.

Predsjednik: 
Ivica Jurjević 

Zapisničarka:
Snježana Pavlović

Zapisnik sa I. Sjednice Stručnog Vijeća

 

Dom za starije
Ksaver
Nemetova 2
Zagreb

Zapisnik sa Prve Sjednice Stručnog Vijeća, održane 02.02.2022. godine.

Na sastanku je sudjelovala većina stručnih djelatnika.
Prihvaćen je jednoglasno dnevni red.
U samom uvodu nije bilo posebne diskusije.
Prihvaćen je prijedlog da se izmijeni članak 3. Pravilnika, kako bi se u samom izboru predsjednika, istovremeno izabrao i zapisničar.
Također je prihvaćeno da se predsjednik i zapisničar biraju na mandat od godinu dana.
Ubrzo se prešlo na predlaganje kandidata za presjednika Stručnog vijeća, kao i zapisničara.
Predloženi su za predsjendnika Ivica Jurjević: radni terapeut, kao i Snježana Pavlović: socijalna radnica, za zapisničara.
Nakon javnog glasovanja, kandidati su jednoglasno izabrani, kao i Eva Šmit u funkciji zamjenika predsjednika.
Izabrani su se zahvalili na izboru.
Pod točkom Razno nije bilo posebnih pitanja niti sugestija.
Zaključeno je da se Drugi sastanak Stručnog vijeća održi u ožujku.

Zapisničar:
Ivica Jurjević

Predsjednik
Gordana Mošun

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA