Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati

dana 30. studenog 2018. s početkom u 16,30 sati.

 

DNEVNI RED

  1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje prijedloga Plana nabave za 2019. godinu
  3. Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2019.g. čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
  4. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2019.g. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
  5. Donošenje Plana i programa rada za 2019. godinu
  6. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

 

Poziv na 4 sjednicu UV (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA