Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Plan i Program rada za 2019. godinu

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER – Zagreb, Nemetova 2, 10000 Zagreb – PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU:

Plan i program rada za 2019 (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA