Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 15.05.2019. s početkom u 16,00 sati.

DNEVNI RED

  1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije osobe Ksaver
  3. Donošenje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
  4. Donošenje odluke o provođenju radova u sobi fizikalne terapije
  5. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 6 sjednicu UV (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA