Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Nemtova 2, koja će se održati dana 04.11.2019. s početkom u 16,00 sati.

DNEVNI RED

  • Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
  • Usvajanje financijskog plana za 2020.godinu i projekcija plana za 2021.g. i 2022.g.
  • Donošenje prijedloga Plana nabave za 2020. godinu
  • Donošenje odluka o nabavi roba, radova i usluga za 2020.g. čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn (jednostavna nabava)
  • Otpis dugova korisnika
  • Razno

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović dipl.jur

Poziv na 8 Sjednicu UV (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA