Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

NAPUTAK I PREPORUKA KRIZNOG STOŽERA

 

SUKLADNO NAPUTKU KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ZABRANJUJU SE POSJETE U DOMU (STACIONAR I STAMBENI DIO).

Naputak kriznog stozera (pdf)

SUKLADNO PREPORUKAMA KRIZNOG STOŽERA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA PREDLAŽEMO KORISNICIMA DA REDUCIRAJU IZLASKE IZVAN KRUGA DOMA.

Preporuka kriznog stozera (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA