Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 01.06. 2020. godine s početkom u 15:30 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

  1. Verifikacija zapisnika sa 10. Sjednice Upravnog vijeća održane 24.02.2020.godine
  2. Odluka Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Ksaver
  3. Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
  4. Pravilnik o korištenju službenih vozila
  5. Pravilnik o korištenju službenih telefona
  6. Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
  7. Tromjesečno financijsko izvješće
  8. Odluka o oslobađanju plaćanju najma po ugovoru o zakupu između caffe bar-a „Just in case“ i Frizerskog salona „Branka“ za travanj i svibanj 2020.godine
  9. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 11 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA