Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Procedure o radu skladišta

 

Na temelju članka 34. Statuta Doma za starije osobe Ksaver i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Doma za starije osobe Ksaver ravnateljica Doma Snježana Bubenik dana 09. lipnja 2020. godine donosi sljedeće:

PROCEDURE O RADU SKLADIŠTA

Procedure o radu skladista (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA