Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

 

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, koja će se održati u ponedjeljak, 12.10.2020. godine s početkom u 16:00 sati

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

  1. Verifikacija zapisnika sa 12.Sjednice Upravnog vijeća održane 20.07.2020.godine
  2. Pravilnik o radu Doma za starije osobe Ksaver
  3. Procjena rizika Doma za starije osobe Ksaver
  4. Pravilnik o zaštiti na radu Doma za starije osobe Ksaver
  5. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
  6. Dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  7. Odluka o provođenju otvorenog postupka za nabavu mesa svinjetine, junjetine, teletine i govedine u iznosu preko 200.000,00 kuna bez PDV-a.
  8. R a z n o

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tatjana Martinović, dipl.iur

Poziv na 13 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA