Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

4. sjednica Upravnog vijeća

4.  sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se 14.10.2014. s početkom u 15:00  sati

Sa  slijedećim Dnevnim redom:

  1. Verifikacija Zapisnika 3. redovite sjednice  Upravnog vijeća Doma održane 06.10.2014. godine.
  2. Donošenje Statuta Doma
  3. R a z n o !
ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA