Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

17. sjednica Upravnog vijeća

17. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Ksaver, Zagreb, Nemetova 2, održati će se u srijedu, 15.03.2017. godine s početkom u 16:oo sati.

Sa slijedećim Dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Upravnog vijeća održane 15.12.2016. godine
  2. Izvješće o radu za 2016. godinu
  3. Program rada za 2017. godinu
  4. Usvajanje financijskog izvješća za 2016. godinu
  5. Odluka o nefinancijskoj imovini za 2016. godinu
  6. Odluka o nastavku radova na osam jednokrevetnih soba na A objektu
  7. Razno

Poziv na 17 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA