Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Aktivnosti

Predstavljamo vam neke od aktivnosti koje su u funkciji kvalitete života, kako kroz kulturno zabavne programe, tako i kroz programe koji su u funkciji brige o zdravlju i sveukupnom podizanju kvalitete života u Domu, uvažavajući prije svega želje, mogućnosti i sklonosti naših korisnika.

Aktivnosti korisnika

Dom za starije i nemoćne osobe Ksaver - Zagreb

Kreativna radionica

Dom za starije i nemoćne osobe Ksaver - Zagreb

.

 

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA