Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Katalog informacija

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER

ZAGREB, NEMETOVA 2

 

Odluka o ustroju kataloga_informacija.pdf

KATALOG INFORMACIJA_Dom Ksaver.pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Zahtjev za pristup informacijama.pdf

Čistopis Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika.pdf

STATUT Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver 02.08.2012.pdf

ODLUKA – dopuna Statuta.pdf

Izmjene Statuta Doma Ksaver.pdf

Imenovanje Povjerenika i zamjenika za gospodarenje otpadom.pdf

Odluka o imenovanju Povjerenika za gospodarenje medicinski otpad.pdf

Preuzmite dokumente u pdf formatu.

 

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka:

Ana – Marija Aščić
Zagreb, Nemetova 2
Tel. 01 4674 133
e-mail: anamarija.ascic@dom-ksaver.hr

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA