Tel: 01/4674-133Dom Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dom za starije osobe Ksaver

Dokumentacija – Smještaj

.

Rad sa strankama:

UTORKOM od 12:30 do 15:00h

ČETVRTKOM: od 8:30 do 11:00h

.

Kontakt telefon Doma za starije osobe Ksaver – Zagreb

Centrala 01/4674-133

.

Zahtjev za smještaj u dom za starije

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji s domovima za starije osobe kojima je osnivač Grad Zagreb napravio je unificirani obrazac zahtjeva za smještaj u dom za starije osobe i zahtjeva za pomoć i njegu.

Zahtjev za smještaj u dom za starije osobe kao i zahtjev za pomoć i njegu može se podnijeti isključivo službi socijalnog rada u domu za starije osobe u koji se osoba želi prijaviti za smještaj ili korištenje pomoći i njege.

.

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumentacija potrebna za smjestaj u dom za starije osobe (docx)

Zamolba za smjestaj u_dom za starije osobe (docx)

Privola-Suglasnost za objavu osobnih podataka.doc

Liječnička potvrda za smještaj u dom.doc

Zamolba – za pomoc u kuci_ (docx)

Cjenik usluga:

Cjenik usluga smještaja u Dom za starije osobe Ksaver – Zagreb: 

Cjenik – usluga smjestaja 03052021 (pdf)

.

.

ZADNJE OBJAVE
KATEGORIJE OBJAVA
ARHIVA OBJAVA